ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Antisosyal, psikopat, sosyopat, bu kişilik bozukluğu olanlarda kullanılan bazı terimlerdir. Toplumda görülme sıklığı %1-3 arasında değişmektedir. Erkekler arasında daha sık görülür. Hapishanelerde, madde bağımlılığı merkezlerinde ve diğer adli tıpla ilgili servislerde, erkekler arasında, neredeyse %70’in üzerine çıkacak derecede bulunmaktadır. Saldırganlık ve irritabilite, sık sık kavga etme, olay çıkarma, kanunla başlarının derde girmesi, çabuk köşeyi dönme…